Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Histamiini tarjoaa nepsy-valmennuspalveluita Histamiinin tiloissa sekä asiakkaan luona. Nepsy-valmennus on elämänhallintaa tukevaa valmennusta jonka pyrkimyksenä on löytää positiivisella sävyllä ratkaisuja elämän haasteisiin. Nepsyvalmennuksen menetelmät ovat toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä. 

Toimintaympäristönä voi olla valmennettavan toivoma ympäristö tai valmennus voi tapahtua Histamiinin tiloissa jolloin valmennuksen työmenetelmänä voidaan käyttää sosiaalipedagogista hevostoimintaa tai eläinavusteisia menetelmiä Histamiinin koirien ja kissojen avustamana. 

Nepsyvalmennuksessa huomioidaan valmennettavan erityistarpeet ja osaamisalueena on neuropsykiatriset erityisvaikeudet (esim. mielenterveyspulmat, masennus, ADHD, Asperger, Autismi, Tourette). Nepsyvalmennus sopii myös erinomaisesti myös elämänhallintaa tukevaksi valmennuksen menetelmäksi. Valmennuksessa voidaan etsiä voimavaroja esimerkiksi haastavan elämäntilanteen edessä.

Henkinen valmennus - coaching

Piia ja Ella

Mielellä on uskomaton voima! Psyykkinen valmennus tukee sekä urheiluharrastusta, että kilpaurheilua. Tavoitteena on oppia, miten opimme, miten ajattelu ohjaa toimintaamme ja miten asennamme itsellemme valmiudet päästä tavoitteisiimme.

Neuropsykiatrisen valmennuksen sekä NLP (neurolingvistinen ohjelmointi) harjoitukset sopivat erinomaisesti sekä yksilöurheilun, että joukkueurheilun valmentautumisen tueksi.

Valmennus on työmenetelmä, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja keinonsa kohti omaa osaamistaan. Valmennuksen tavoitteena on löytää valmennettavan oma potentiaali parhaan toimintakyvyn saavuttamiseksi sekä muokata omaa sisäistä asennemaailmaa valmennettavan tavoitteita tukevaksi. 


Yksilövalmennus vai ryhmävalmennus

Yksilövalmennuksessa teemme asiakkaan tarpeiden mukaan sekä yleisiä tavoitteita valmentautumiseen sekä käymme läpi mentaalivalmennuksen harjoitteita omien tavoitteiden selvittämiseksi ja saavuttamiseksi. 

Ryhmävalmennus sopii saman teeman parissa toimivalle ryhmälle. Esimerkiksi harrastusporukalle, urheiluseuralle, joukkueelle. Myös yksilölajeissa oman harrastusporukan sisällä vallitseva ilmapiiri ja asenneympäristö vaikuttaa jokaisen toimintaan merkittävästi. Tätä kokonaisuutta voidaan tietoisesti ohjata positiiviseen ja kannustavaan suuntaan ryhmävalmennuksissa.

Ratsastukseen ja koiraurheiluun on omat räätälöidyt pakettinsa, joissa otetaan henkisen valmennuksen menetelmiä käyttöön oman harjoittelun hallintaan. Ryhmävalmennuksissa työstetään valmennuksen yleisiä asioita ja yksilövalmennus sopii erinomaisesti täydentämään henkilökohtaista henkisen valmennuksen pakettia.